İZYEF 2013 Çalıştay Sunumları
11 Eylül 2013
R.Tuğrul Senger-İYTE ICTP-ECAR  
İsmail Turan-ODTÜ SIGNALS OF THE U(1)'-MSSM  
Altan Çakır-DESY BHÇ'DE HIGGS VE YENİ FİZİK ARAYIŞLARI  
Cüneyt Güzeliş-İzmir Ekonomi ÇOKLU DEĞİŞKEN ANALİZİ TEKNİKLERİ  
Güray Erkol-Özyeğin Örgu? Kuantum Renk Dinamiği'nde Tılsımlı Hadronların Yapısı  
Erhan Pesen -CBÜ LHCb Grubu LHCb DENEYİ  
Mithat Kaya, Bora Işıldak-Boğaziçi
CMS Grubu
BOĞAZİÇİ CMS GRUBUNUN KATKILARI  
Erkcan Özcan-Boğaziçi ATLAS Grubu ATLAS ALGICI  
Sertaç Öztürk -Çukurova CMS Grubu ÇUKUROVA GRUBU CMS ÇALIŞMALARI  
Ayben Karasu Uysal -KTO Karatay ALICE DEDEKTÖRÜ İLE REZONANS PARÇACIK ÖLÇÜMLERİ  
Aslı Sabancı -Helsinki Y=0 TRIPLET HIGGS ALANI EKLENEREK GENİŞLETİLMİŞ SÜPERSİMETRİK TEORİNİN HIGSS BOZON KEŞFİ IŞIĞINDA DURUMU  
Ahmet Bingül - Gaziantep FSR FOTONLARININ SEÇİMİ İÇİN BİR YÖNTEM  
Nurettin Pirinççioğlu - Dicle DETERMİNANTSAL DEĞİŞMEZLİ KÜTLEÇEKİM VE ENFLASYON  
Zeynep Tavukoğlu - İstanbul STANDART MODEL ve BİR veya İKİ EVRENSEL EKSTRA BOYUTLU SENARYOLARDA IŞINIMSAL Λ_b -­-> Λ γ GEÇİŞİNİN ANALİZİ  
12 Eylül 2013  
Altuğ Özpineci - ODTÜ MEZON MOLEKÜLLERİ VE X(3872)  
Orhan Çakır-Ankara HIGGS BOZONUNU HZZ ANORMAL ETKİLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI  
Bilge Karaçalı - İYTE ZAHMETSİZ ÖRÜNTÜ TANIMA: NOKTA BULUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YOLUYLA
VERİ-­-TABANI VE PARAMETRESİZ İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME
 
Haris Dapo-Akdeniz ÜLKEMİZİN İLK FOTONÜKLEER REAKSİYONU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ: MADDE, ANTİ-MADDE, SAF ENERJİ VE SİMYA  
Cem Güçlü - İTÜ RÖLATİVİSTİK AĞIR İYON ÇARPIŞMALARI  
Kayhan Ülker - Mimar Sinan FİZİKÇİLERİN KURUMSAL DURUMU VE ENSTİTÜLER  
Mehmet Zeyrek - ODTÜ CMS Grubu CMS DENEYİNDE ODTÜ YEF GRUBUNUN KATKILARI  
Ayben Karasu Uysal - YTÜ ALICE Grubu ALICE DENEYİ VE TÜRK GRUBUNUN KATKILARI  
Orhan Çakır - Ankara ATLAS Grubu ATLAS ALGICI İLE ARAŞTIRMALAR  
Sertaç Öztürk - Gaziosmanpaşa CMS DENEYİNDE ÇOKLU-JET SON DURUMLARINDA YENİ FİZİK ARAŞTIRMALARI  
Hale Sert - DESY ULUSLARARASI LİNEER ÇARPIŞTIRICIDA HAFİF HİGGSİNO HASSASİYET ÖLÇÜMLERİ  
Asiye Tuğba Olgun - İstanbul TOPRENK-DESTEKLİ TEKNİRENK (TC2) MODELDE YARILEPTONİK Λ_b-> Λ l^+ l^- GEÇİŞİNİN ANALİZİ  
Beste Korutlu - İYTE KONFORMAL KARANLIK MADDE  
Kadir Utku Can - ODTU, Özyeğin D ve D* Mezonlarının Vektör Etkileşim Sabitleri ve Elektromanyetik Yapıları  
13 Eylül 2013  

Altan Çakır - DESY

DURUM TESPİTİ  
İhsan Kılıç - TAEK Temsilcisi CERN VE ASOSİYE ÜYELİK  
Avni Aksoy - Ankara ANKARA ÜNİVERSİTESİ HIZLANDIRICI VE LAZER TESİSİ  
Erkcan Özcan - Boğaziçi PARÇACIK FİZİĞİ'NİN GELECEK PERSPEKTİFLERİ  
İZYEF 2013 YÖNEYLEM GRUBU TÜRKİYE'DE PARÇACIK FİZİĞİ  
Tayfun İnce - Max Planck ÇALIŞTAY ÖZETİ